A A A + | -

Articolul 2153. Modificarea prin hotărîre judecătorească a condiţiei fiduciei privitoare la administrare

(1) La cererea oricărei părţi la fiducie sau a oricărei persoane îndreptăţite să ceară executarea obligaţiilor de fiduciar, instanţa de judecată poate modifica o condiţie a fiduciei privitoare la administrarea masei patrimoniale fiduciare dacă modificarea este susceptibilă de a promova o administrare mai eficientă şi mai prudentă a masei patrimoniale.
(2) Modificarea în temeiul alin.(1) din prezentul articol nu poate afecta în mod semnificativ funcţionarea condiţiilor fiduciei care se aplică dispunerilor dacă instanţa de judecată nu are împuternicirea de a modifica acele condiţii în temeiul art.2154 şi 2155.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune