A A A + | -

Articolul 2154. Modificarea prin hotărîre judecătorească a fiduciei cu beneficiari

(1) La cererea oricărei părţi la fiducie sau a oricărei persoane care ar beneficia dacă condiţia a cărei modificare se cere ar fi exclusă, instanţa de judecată poate modifica condiţia fiduciei care acordă un drept la beneficiu sau o vocaţie la beneficiu unei persoane care:
a) încă nu există; sau
b) în prezent nu corespunde cu descrierea de care depinde dreptul, cum ar fi atribuirea la o categorie de persoane.
(2) Aceeaşi regulă se aplică în cazul în care condiţia fiduciei conferă un drept la beneficiu sau o vocaţie la beneficiu la o dată în viitor sau care este condiţionat de survenirea unui eveniment improbabil.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune