A A A + | -

Articolul 2155. Modificarea prin hotărîre judecătorească a fiduciei de promovare a unui scop de utilitate publică

(1) La cererea oricărei părţi la fiducie sau a oricărei persoane îndreptăţite să ceară executarea obligaţiilor de fiduciar, instanţa de judecată poate modifica condiţia fiduciei constituită în scop de utilitate publică dacă, în rezultatul schimbării circumstanţelor, promovarea scopului prevăzut de către condiţia fiduciei nu poate fi considerată ca fiind o folosire adecvată şi eficientă a resurselor.
(2) Modificarea conform alin.(1) trebuie să se facă în favoarea scopurilor generale sau particulare de utilitate publică pe care constituitorul le-ar fi ales în mod probabil dacă ar fi constituit fiducia după schimbarea circumstanţelor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune