A A A + | -

Articolul 2156. Cesiunea dreptului la beneficiu

(1) Sub rezerva dispoziţiilor alin.(2), cesiunea dreptului la beneficiu este reglementată de către dispoziţiile privind cesiunea de creanţă.
(2) Cesiunii cu titlu gratuit i se aplică dispoziţiile legale cu privire la donaţie.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune