A A A + | -

Articolul 2157. Compensarea

Creanţa fiduciarului faţă de debitorul fiduciei poate fi stinsă prin compensare doar cu creanţa reciprocă pe care acest debitor o are în calitate de creditor al fiduciei sau de beneficiar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune