A A A + | -

Articolul 2158. Remiterea de datoria fiduciei

Remiterea de datorie făcută de fiduciar în folosul debitorului fiduciei nu îl liberează pe acest debitor de datoria fiduciei dacă:
a) remiterea de datorie este cu titlu gratuit şi nu se încadrează în împuternicirile fiduciarului; sau
b) remiterea de datorie este cu titlu oneros, iar debitorul cunoştea sau avea motive să cunoască că ea nu se încadrează în împuternicirile fiduciarului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune