A A A + | -

Articolul 2160. Răspunderea pentru instigare sau complicitate la administrarea ori dispunerea incorectă a masei patrimoniale fiduciare

(1) Răspunderea extracontractuală apărută în urma prejudiciului cauzat altuia prin instigarea la neexecutarea obligaţiilor va fi angajată cu adaptările prevăzute la alin.(2).
(2) Persoana care intenţionat instigă fiduciarul la neexecutarea obligaţiei de fiduciar sau intenţionat ajută în acea neexecutare poartă răspundere solidară cu fiduciarul dacă fiduciarului îi revine obligaţia de restabilire a masei patrimoniale fiduciare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune