A A A + | -

Articolul 2161. Protecţia terţilor care contractează cu fiduciarii

(1) Contractul încheiat de către un fiduciar cu încălcarea unei obligaţii de fiduciar cu o persoană care nu este parte la fiducie nu este nul sau anulabil doar pentru acest motiv.
(2) Persoana care nu este parte la fiducie şi nu cunoaşte toate circumstanţele de fapt relevante se poate baza pe textul unui document de fiducie şi pe faptul că el este veridic.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune