A A A + | -

Articolul 2168. Comorienţii şi codecedaţii

(1) Persoanele cu vocaţie succesorală reciprocă sau unilaterală care au murit fără a se putea stabili dacă una a supravieţuit alteia se prezumă că au murit concomitent (comorienţi şi codecedaţi).
(2) Moştenirea lăsată de fiecare comorient sau codecedat este culeasă de proprii săi moştenitori şi niciun defunct nu are dreptul la moştenirea celuilalt sau a celorlalţi defuncţi.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune