A A A + | -

Articolul 2170. Anularea dobîndirii moştenirii de către moştenitorul nedemn

(1) Lipsirea de dreptul de moştenire a persoanei nedemne se face prin anularea dobîndirii moştenirii de către aceasta.
(2) Se poate cere anularea dobîndirii moştenirii numai după deschiderea moştenirii. În cazul moştenitorului subsecvent, anularea poate fi făcută imediat după devoluţiunea moştenirii către moştenitorul prealabil.
(3) Acţiunii în anulare i se aplică termenele prevăzute la art.2211.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 14 iulie 2020
Originea reglementării: §2340 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune