A A A + | -

Articolul 2171. Persoanele care au dreptul să introducă acţiunea în anulare

Are dreptul să introducă acţiunea în anulare a dobîndirii moştenirii pentru nedemnitate orice persoană în avantajul căreia poate servi înlăturarea moştenitorului nedemn, chiar dacă avantajul va surveni numai după înlăturarea altei persoane.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 14 iulie 2020
Originea reglementării: §2341 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune