A A A + | -

Articolul 2172. Depunerea cererii

(1) Prin acţiunea în anulare se cere declararea moştenitorului ca fiind nedemn.
(2) Consecinţele anulării survin din momentul cînd hotărîrea judecătorească rămîne definitivă.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 14 iulie 2020
Originea reglementării: §2342 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune