A A A + | -

Articolul 2172. Depunerea cererii

(1) Prin acţiunea în anulare se cere declararea moştenitorului ca fiind nedemn.
(2) Consecinţele anulării survin din momentul cînd hotărîrea judecătorească rămîne definitivă.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 14 iulie 2020
Originea reglementării: §2342 BGB

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune