A A A + | -

Articolul 2173. Înlăturarea nedemnităţii

Moştenitorul nu este nedemn dacă cel care a lăsat moştenirea, cunoscînd cauza de nedemnitate, a întocmit un testament sau nu a modificat testamentul, deşi a avut posibilitatea să o facă.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 14 iulie 2020
Originea reglementării: §2343 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune