A A A + | -

Articolul 2175. Nedemnitatea legatarului

Dacă legatarul este culpabil în săvîrşirea unei fapte prevăzute la art.2169, creanţa întemeiată pe legat poate fi anulată. Dispoziţiile art.2171, 2173 şi 2210-2214 se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 14 iulie 2020
Originea reglementării: §2345 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune