A A A + | -

Articolul 2182. Clasa a cincea de moştenitori legali

(1) Fac parte din clasa a cincea de moştenitori legali strămoşii mai îndepărtaţi ai defunctului şi descendenţii acestora.
(2) Dispoziţiile art.2181 alin.(2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §1929 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune