A A A + | -

Articolul 2187. Decăderea soţului supravieţuitor din dreptul de a moşteni

(1) Soţul supravieţuitor este exclus de la moştenire dacă, la data deschiderii moştenirii:
a) cel care a lăsat moştenirea a depus o acţiune de divorţ, a recunoscut acţiunea de divorţ depusă de celălalt soţ sau a depus cerere de divorţ conform legii;
b) căsătoria este declarată nulă prin hotărîrea judecătorească sau există temeiuri pentru nulitatea căsătoriei şi a fost intentată o acţiune în nulitate.
(2) Dreptul la întreţinere al soţului supravieţuitor rămîne neatins.


Adnotare:
Originea reglementării: §1933 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune