A A A + | -

Articolul 2188. Dreptul de moştenire al soţului în temeiul rudeniei

În cazul în care soţul face parte din cercul rudelor chemate la succesiune, el moşteneşte şi în temeiul acestui titlu. Cota succesorală dobîndită în temeiul rudeniei este considerată o cotă succesorală distinctă.


Adnotare:
Originea reglementării: §1934 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune