A A A + | -

Articolul 2190. Dreptul statului la moştenire

În cazul în care defunctul nu are rude şi nici soţ supravieţuitor sau aceştia nu pot moşteni din anumite motive, moştenitor legal este statul.


Adnotare:
Originea reglementării: §1936 BGB

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune