A A A + | -

Articolul 2192. Întocmirea testamentului personal de către testator

(1) Întocmirea testamentului prin reprezentant nu se admite.
(2) Două sau mai multe persoane nu pot testa prin acelaşi testament una în favoarea alteia sau în favoarea unui terţ.
(3) Testatorul nu poate dispune pentru cauză de moarte astfel încît valabilitatea sau nevalabilitatea dispoziţiilor sale să depindă de voinţa unui terţ.
(4) Testatorul nu poate împuternici un terţ să determine persoana în favoarea căreia să fie executat legatul şi să determine bunurile care urmează să fie transmise în executarea legatului.


Adnotare:
Originea reglementării: §2064 & 2065 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune