A A A + | -

Articolul 2193. Secretul testamentului

(1) Persoana abilitată cu autentificarea testamentului, martorii şi persoanele care semnează testamentul nu au dreptul să divulge informaţiile privind conţinutul testamentului pînă la data deschiderii moştenirii.
(2) Notarul sau persoana abilitată cu autentificarea testamentului este obligată să prevină martorul şi persoana care semnează testamentul despre necesitatea respectării secretului testamentului.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune