A A A + | -

Articolul 2195. Incapacitatea de a primi beneficii prin testament

(1) Sînt anulabile dispoziţiile testamentare în favoarea:
a) notarului sau a altei persoane care, conform legii, a autentificat testamentul;
b) interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului;
c) martorilor menţionaţi în dispoziţiile art.2218, 2220, 2228 sau art.2229;
d) persoanelor care au acordat, în mod legal, asistenţă juridică la redactarea testamentului;
e) preoţilor care l-au asistat pe testator din punct de vedere religios în cursul bolii din cauza căreia a survenit decesul;
f) medicilor, farmaciştilor şi altui personal medical care l-au îngrijit pe testator în cursul bolii din cauza căreia a survenit decesul, precum şi a instituţiei medicale pentru care lucrează aceştia.
(2) Sînt exceptate de la interdicţiile prevăzute la alin.(1):
a) dispoziţiile privind remunerarea, dacă sînt potrivite cu starea materială a testatorului şi cu serviciile prestate de moştenitor;
b) dispoziţiile făcute în favoarea persoanei care are vocaţie succesorală în calitate de moştenitor legal.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune