A A A + | -

Articolul 2196. Dezmoştenirea

Testatorul poate dezmoşteni prin testament rudele şi/sau soţul fără a desemna un moştenitor. Dreptul la rezervă succesorală rămîne neafectat.


Adnotare:
Originea reglementării: §1938 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune