A A A + | -

Articolul 2196. Dezmoştenirea

Testatorul poate dezmoşteni prin testament rudele şi/sau soţul fără a desemna un moştenitor. Dreptul la rezervă succesorală rămîne neafectat.


Adnotare:
Originea reglementării: §1938 BGB

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

Articolul 100. Desemnarea ocrotitorului provizoriu