A A A + | -

Articolul 2198. Rudele testatorului

În cazul în care testatorul a desemnat în calitate de moştenitori rudele sale fără a indica numele acestora, dacă există dubii, rudele care la momentul deschiderii moştenirii ar fi fost chemate la moştenire legală se consideră chemate la moştenire în cotele succesorale ce le revin în conformitate cu legea. Dispoziţiile art.2197 alin.(2) se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2067 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune