A A A + | -

Articolul 2201. Descendenţii terţului

În cazul în care testatorul i-a desemnat în calitate de moştenitori pe descendenţii unui terţ fără a indica numele acestora, dacă există dubii, se consideră că nu sînt desemnaţi în calitate de moştenitori descendenţii care nu sînt concepuţi la momentul deschiderii moştenirii sau la momentul împlinirii condiţiei suspensive ori a începerii curgerii termenului, dacă condiţia se împlineşte sau termenul începe să curgă numai după deschiderea moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: §2070 BGB

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune