A A A + | -

Articolul 2202. Grupul de persoane

În cazul în care testatorul a desemnat în calitate de moştenitori persoanele de o anumită categorie sau persoanele care se află cu el în relaţii de serviciu ori de afaceri fără a indica numele acestora, dacă există dubii, se consideră că sînt desemnaţi moştenitori persoanele care aparţin categoriei indicate sau se află cu testatorul în relaţiile indicate la deschiderea moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: §2071 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune