A A A + | -

Articolul 2204. Testamentul în folosul persoanelor social vulnerabile

În cazul în care testatorul a dispus în folosul persoanelor social vulnerabile fără a indica numele lor, dacă există dubii, se consideră moştenitor unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi de la locul deschiderii moştenirii, care este obligată să împartă bunurile testate persoanelor social vulnerabile.


Adnotare:
Originea reglementării: §2072 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune