A A A + | -

Articolul 2204. Testamentul în folosul persoanelor social vulnerabile

În cazul în care testatorul a dispus în folosul persoanelor social vulnerabile fără a indica numele lor, dacă există dubii, se consideră moştenitor unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi de la locul deschiderii moştenirii, care este obligată să împartă bunurile testate persoanelor social vulnerabile.


Adnotare:
Originea reglementării: §2072 BGB

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

Articolul 100. Desemnarea ocrotitorului provizoriu