A A A + | -

Articolul 2208. Caducitatea dispoziţiei testamentare în folosul soţului

(1) Dispoziţia testamentară prin care testatorul l-a desemnat moştenitor pe soţul său este caducă în cazul în care căsătoria este nulă sau a fost desfăcută înaintea decesului testatorului. Se asimilează desfacerii căsătoriei cazul în care la momentul decesului testatorul depusese o acţiune de divorţ, a recunoscut acţiunea în divorţ depusă de celălalt soţ sau a depus cerere de divorţ conform legii. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul în care testatorul putea cere nulitatea căsătoriei şi a intentat o acţiune în acest sens.

(2) Dispoziţia testamentară nu este caducă dacă se prezumă că testatorul ar fi făcut-o şi în condiţiile indicate la alin.(1).


Adnotare:
Originea reglementării: §2077 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune