A A A + | -

Articolul 2209. Anulabilitatea din cauza erorii sau a violenţei

(1) Dispoziţia testamentară este anulabilă în măsura în care testatorul a fost în eroare cu privire la conţinutul manifestării sale de voinţă sau nu avea, în genere, intenţia de a face o manifestare de voinţă cu un asemenea conţinut şi se presupune că, dacă ar fi cunoscut starea lucrurilor, el nu ar fi făcut o asemenea manifestare de voinţă.
(2) Această regulă se aplică şi atunci cînd manifestarea de voinţă a fost făcută sub influenţa presupunerii sau aşteptării greşite că anumite circumstanţe se vor întîmpla sau nu se vor întîmpla ori testatorul a fost determinat ilicit la aceasta prin violenţă.


Adnotare:
Originea reglementării: §2078 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune