A A A + | -

Articolul 2210. Persoana cu drept de a cere anularea dispoziţiei testamentare

(1) Dispoziţia testamentară poate fi anulată numai de persoana care va beneficia nemijlocit din anularea dispoziţiei testamentare.
(2) Dacă, în cazurile prevăzute la art.2209, eroarea se referă doar la o persoană concretă şi aceasta are dreptul să ceară anularea testamentului sau ar fi avut acest drept dacă ar fi fost în viaţă la momentul deschiderii moştenirii, nimeni în afară de această persoană nu are dreptul să ceară anularea dispoziţiei.


Adnotare:
Originea reglementării: §2080 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune