A A A + | -

Articolul 2211. Termenul de prescripţie al acţiunii în anulare

(1) Termenul de prescripţie al acţiunii în anulare este de 1 an.
(2) Termenul de prescripţie se calculează din momentul cînd persoana îndreptăţită a aflat despre existenţa temeiurilor de anulabilitate. Dispoziţiile legale privind suspendarea cursului prescripţiei se aplică în mod corespunzător.
(3) Acţiunea în anulare nu poate fi înaintată după expirarea termenului de 3 ani de la data deschiderii moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: §2082 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune