A A A + | -

Articolul 2212. Excepţia de anulabilitate

În cazul cînd o dispoziţie testamentară prin care s-a constituit o obligaţie de a presta este anulabilă, persoana grevată poate refuza executarea prestaţiei chiar dacă anularea, conform dispoziţiilor art.2211, este exclusă.


Adnotare:
Originea reglementării: §2083 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune