A A A + | -

Articolul 2215. Rezerva privind completarea dispoziţiei testamentare

Dispoziţia testamentară făcută sub rezerva completării va fi valabilă chiar dacă completarea nu a avut loc, cu excepţia cazului în care testatorul a condiţionat valabilitatea ei de o eventuală completare.


Adnotare:
Originea reglementării: §2086 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune