A A A + | -

Articolul 2216. Forma testamentului

(1) Sub sancţiunea nulităţii, testamentul poate fi întocmit doar în una din formele prevăzute la prezentul capitol.
(2) Un testament nul din cauza unui viciu de formă produce efecte dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru altă formă testamentară.


Adnotare:

„Facerea testamentului” este un act pătruns de o gravitate pe care testatorul de multe ori o conștientizează. Dacă o persoană dorește „să culce pe hârtie ultimele sale voințe”, ea dispune de mai multe forme de testament, fiecare supusă unor condiții particulare [Beignier/Succession, p. 145, nr. 215].

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune