A A A + | -

Articolul 2217. Redactarea testamentului

(1) Testamentul poate fi redactat de către testator personal sau, la cererea acestuia, de către notar ori de către persoanele abilitate cu autentificarea testamentului.
(2) Testamentul redactat de către notar sau persoanele abilitate cu asemenea funcţii trebuie să exprime manifestarea de voinţă a testatorului şi să fie semnat de testator numai după ce acesta a luat cunoştinţă de conţinutul testamentului.


Adnotare:
Originea reglementării: §2032 BGB

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune