A A A + | -

Articolul 2220. Testamentul persoanei cu deficienţe fizice sau analfabete

(1) Dacă persoana este surdă, mută, surdomută, nevăzătoare sau analfabetă, testamentul trebuie întocmit în prezenţa a doi martori şi a unei persoane care poate comunica cu testatorul şi care, prin semnătură, confirmă manifestarea de voinţă a testatorului.
(2) Dacă testatorul este analfabet sau din cauza unei maladii ori a unor deficienţe fizice, sau din alte motive nu poate să citească personal testamentul, atunci textul va fi citit de către un martor în prezenţa testatorului şi a celuilalt martor, fapt despre care se va face menţiune în testament, cu indicarea motivelor de imposibilitate a citirii testamentului de către testator.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune