A A A + | -

Articolul 2221. Martorii testamentului

Martor la redactarea şi autentificarea testamentului poate fi orice persoană care are capacitatea de a întocmi de sine stătător propriul testament, cu următoarele excepţii:
a) persoana care semnează testamentul în numele testatorului;
b) notarul sau altă persoană care, în condiţiile legii, autentifică testamentul;
c) persoana în favoarea căreia se întocmeşte testamentul, rudele acesteia pînă la gradul trei inclusiv şi soţul acesteia;
d) analfabeţii şi alte persoane inapte să citească testamentul;
e) persoanele cu antecedente penale pentru faptele prevăzute la art.312, 314 sau 3521 din Codul penal;
f) persoanele care nu posedă limba în care este întocmit testamentul;
g) persoana desemnată executor testamentar în testament.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune