A A A + | -

Articolul 2222. Testamentele ordinare şi privilegiate

(1) Testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic.
(2) Testamentul privilegiat poate fi întocmit în situaţii speciale sau de urgenţă prevăzute în prezentul capitol.


Adnotare:
Originea reglementării: §2231 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune