A A A + | -

Articolul 2224. Păstrarea testamentului olograf

Testamentul întocmit conform art.2223 trebuie să fie luat la păstrare, la cererea testatorului, de către notarul competent, conform dispoziţiilor art.2231 şi 2232, eliberîndu-i-se testatorului o dovadă de depunere.


Adnotare:
Originea reglementării: §2248 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune