A A A + | -

Articolul 2228. Condiţiile întocmirii testamentelor privilegiate în situaţii speciale

(1) Testatorul poate întocmi testamentul privilegiat conform art.2227 doar dacă există temeri că testatorul va deceda înainte de a putea întocmi testamentul în faţa unui notar.
(2) Autentificarea testamentului se face în prezenţa a doi martori. La întocmirea testamentului se aplică dispoziţiile art.2226, precum şi dispoziţiile legale care reglementează întocmirea actelor notariale. Persoana prevăzută la art.2227 preia funcţiile notarului. Textul scris trebuie semnat şi de către martori.
(3) Autentificarea testamentului este nulă dacă aduce un avantaj juridic:
a) persoanei care autentifică testamentul;
b) soţului sau fostului soţ al persoanei care autentifică testamentul;
c) concubinului sau fostului concubin al persoanei care autentifică testamentul;
d) unei persoane care este sau a fost rudă în linie dreaptă sau afin ori rudă în linie colaterală pînă la al treilea grad de rudenie inclusiv sau afin pînă la al doilea grad inclusiv cu persoana care autentifică testamentul.
(4) Temerea că întocmirea testamentului în faţa unui notar nu va mai fi posibilă trebuie menţionată în testament. Testamentul nu se anulează doar fiindcă temerea a fost nejustificată.
(5) Persoanele indicate la art.2227 trebuie să atenţioneze testatorul că testamentul îşi va pierde valabilitatea dacă testatorul supravieţuieşte după expirarea termenului prevăzut la art.2230 alin.(1) şi (2). Persoanele respective menţionează în registrul corespunzător şi în testament că au făcut această atenţionare.
(6) Dacă la formularea textului referitor la întocmirea testamentului menţionat în prezentul articol apar vicii de formă, dar se consideră că testamentul redă cu certitudine cele declarate de testator, atunci viciul de formă nu împiedică efectul autentificării.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune