A A A + | -

Articolul 2229. Testamentul privilegiat întocmit în situaţii de urgenţă

(1) Persoana care din motive excepţionale este izolată (închisă) în aşa fel încît întocmirea unui testament în faţa unui notar nu este posibilă sau este dificilă poate întocmi testamentul în condiţiile prevăzute la art.2227 şi 2228 sau prin declaraţie verbală în prezenţa a trei martori.
(2) Persoana care se află într-un pericol iminent, fiind evident că nu este posibilă întocmirea unui testament în condiţiile prevăzute la art.2227 şi 2228, poate testa prin declaraţie verbală în prezenţa a trei martori.
(3) Dacă testamentul se întocmeşte prin declaraţie verbală în prezenţa a trei martori, acest fapt trebuie menţionat într-un înscris. Dispoziţiile legale referitoare la autentificarea notarială se aplică în mod corespunzător. Înscrisul poate fi întocmit şi în altă limbă decît limba de stat. Testatorul şi martorii trebuie să înţeleagă suficient de bine limba în care se întocmeşte înscrisul respectiv, fapt ce se va menţiona în înscris, dacă acesta este întocmit în altă limbă decît limba de stat.


Adnotare:
Originea reglementării: §2250 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune