A A A + | -

Articolul 2230. Termenul de valabilitate a testamentelor privilegiate

(1) Testamentul privilegiat, fie că este întocmit conform dispoziţiilor art.2227 şi 2228, fie conform dispoziţiilor art.2229, se consideră că nu a fost întocmit dacă de la întocmire au trecut 3 luni, iar testatorul este încă în viaţă.
(2) Curgerea termenului este suspendată pînă la momentul cînd testatorul are posibilitatea să întocmească un testament în faţa unui notar.
(3) Dacă, după expirarea termenului, testatorul este declarat decedat sau se stabileşte momentul decesului său conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi dacă termenul încă nu expirase la momentul în care testatorul, conform informaţiei deţinute, era încă în viaţă, atunci testamentul îşi păstrează valabilitatea.


Adnotare:
Originea reglementării: §2252 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune