A A A + | -

Articolul 2234. Deschiderea testamentului de către notar

(1) În cazul în care notarul are dovezi suficiente despre decesul testatorului, el stabileşte un termen pentru deschiderea testamentului pe care îl are la păstrare. La termenul stabilit sînt chemaţi moştenitorii legali ai testatorului, precum şi celelalte persoane care au un interes legitim.
(2) La expirarea termenului stabilit se deschide testamentul, se citeşte celor interesaţi şi, la cererea acestora, li se prezintă testamentul. Etapa citirii se poate omite dacă acesta se prezintă celor interesaţi. Testamentul nu se citeşte dacă la termen nu se prezintă nicio persoană care are interes legitim.
(3) Deschiderea testamentului se constată prin proces-verbal. În cazul în care testamentul a fost sigilat, în procesul-verbal se menţionează dacă sigiliul este intact.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune