A A A + | -

Articolul 2236. Înştiinţarea persoanelor care au interes legitim

Notarul care desfăşoară procedura succesorală trebuie să notifice persoanele care au interes legitim, dar nu au fost prezente la deschiderea testamentului despre dispoziţiile testamentare care se referă la ele.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune