A A A + | -

Articolul 2237. Nulitatea interdicţiei de a deschide

Este nulă dispoziţia testatorului prin care acesta interzice ca testamentul să fie deschis imediat după decesul său.


Adnotare:
Originea reglementării: §2263 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune