A A A + | -

Articolul 2238. Termenul deschiderii

Dacă un testament se află mai bine de 20 de ani la păstrare la o autoritate competentă, aceasta dispune din oficiu cercetări pentru a stabili dacă testatorul este în viaţă. Dacă din cercetări nu rezultă că testatorul este în viaţă, testamentul urmează a fi deschis. Dispoziţiile art.2234-2236 se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune