A A A + | -

Articolul 2239. Familiarizarea cu conţinutul testamentului

După deschiderea testamentului, persoana care poate dovedi că are un interes legitim este îndreptăţită să citească conţinutul unui testament şi să ceară o copie de pe testament. La cerere, copia se va legaliza de către notar.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune