A A A + | -

Articolul 2240. Reguli generale de interpretare a desemnării

(1) Dacă testatorul a testat unei persoane întreaga masă succesorală sau o parte din masa succesorală, o asemenea dispoziţie se consideră ca desemnare a moştenitorului, chiar dacă această persoană nu a fost numită moştenitor.
(2) În cazul în care persoanei i-a fost lăsat un anumit bun, dacă există dubii, aceasta nu este desemnată moştenitor, chiar dacă a fost numită moştenitor.


Pentru o discuție a normei, v. adnotarea la art. 2297.

Articolul 99. Ocrotirea patrimoniului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune