A A A + | -

Articolul 2242. Majorarea cotelor succesorale

Dacă, conform intenţiilor testatorului, moştenitorii desemnaţi trebuie să fie unicii moştenitori, cotele succesorale ale acestora se majorează proporţional în cazul în care fiecăruia i-a fost atribuită o cotă succesorală şi în sumă aceste cote succesorale nu epuizează masa succesorală.


Adnotare:
Originea reglementării: §2089 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune