A A A + | -

Articolul 2244. Nedeterminarea cotelor succesorale

În cazul în care au fost desemnaţi cîţiva moştenitori fără indicarea cotelor succesorale, aceştia sînt consideraţi desemnaţi în cote succesorale egale, dacă art.2197-2200 nu prevăd altfel.


Adnotare:
Originea reglementării: §2091 BGB

Articolul 99. Ocrotirea patrimoniului

Articolul 1000. Drepturile beneficiarului în caz de neexecutare