A A A + | -

Articolul 2245. Testarea unei părţi de moştenire în cote succesorale

(1) Dacă din cîţiva moştenitori unora le sînt testate anumite cote succesorale, iar celorlalţi moştenitori nu le sînt determinate cotele succesorale, cei din urmă primesc partea rămasă din masa succesorală în cote succesorale egale.
(2) Dacă toată masa succesorală a fost testată în cote succesorale, aceste cote se diminuează proporţional astfel încît fiecare dintre moştenitorii desemnaţi fără atribuirea cotelor succesorale să primească atît cît a primit moştenitorul căruia i-a fost atribuită cea mai mică cotă succesorală.


Adnotare:
Originea reglementării: §2092 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune